K2_SENDBY امین بابازاده

سرعت خود را کم کنید

برنامه های سفری که در زمان مجردی یا قبل از بچه دار شدن داشتید را فراموش کنید. در حال حاضر شرایط فرق می کند. سعی نکنید فعالیت ها و بازدید از جاذبه های زیادی را در برنامه سفر خود بگنجانید. فعالیت هایی که نیاز به انرژی زیادی دارد را صبح انجام دهید و هنگامیکه که به هتل بر می گردید کمی استراحت کنید و برای تفریح کودکان خود وقت و انرژی بگذارید.

FORM_HEADER