ارسال شده توسط: امین بابازاده

هیجان و سرگرمی خلق کنید

هدایایی را با خود بیاورید و در مواقع مناسب به کودکان خود تقدیم کنید. هنگامیکه دری کپرواز یا مسیر طولانی هستید، به کودکان خود ی کهدیه کوچ کنظیر ماشین، پازل یا کتاب مصور بدهید.
بهتر است بعضی از سوغاتی های کوچکی که می خرید را کودکانتان انتخاب کنند تا خاطره ای از سفر خود داشته باشند.

نظر خود را ارسال کنید