نیس

نیس

هتل سوئیس نیس Suisse هتل 4 ستاره ی سوئیس در خط ساحلی نیس فرانسه واقع شده و بیش از 100 سال قدمت دارد. هتل سوئیس جذابیت و زیبایی خود را پس از گذشت چند نسل حفظ کرده و پس از این نیز حفظ خواهد کرد. هتل رو به لبه ی آب و پشت به دامنه ی کوه واقع شده است. این هتل رنگارنگ به مهمانان کلیه ی 42 اتاق هتل…
موقعیت هتل :  Nice Waterfront تعداد اتاق :187 اتاق آدرس هتل : 13 Promenade des Anglais, Nice Waterfront, Nice, France 06000 نقشه هتل  
موقعیت هتل :  Nice Waterfront تعداد اتاق :124 اتاق آدرس هتل :2 rue Halevy, Nice Waterfront, Nice, France 06000 نقشه هتل  
موقعیت هتل :  Nice Waterfront تعداد اتاق :172 اتاق آدرس هتل : Avenue de Verdun, 12, Nice Waterfront, Nice, France 06000 نقشه هتل  
موقعیت هتل :  Train Station تعداد اتاق :48 اتاق آدرس هتل : Avenue Thiers, 27, Train Station, Nice, France 06000 نقشه هتل  
موقعیت هتل : Nice Waterfront تعداد اتاق :43 اتاق آدرس هتل : 8, Avenue de Suede, Nice Waterfront, Nice, France 06000 نقشه هتل  
موقعیت هتل : Nice City Center تعداد اتاق :150 اتاق آدرس هتل : 12, Avenue Félix Faure, Nice City Center, Nice, France 06000 نقشه هتل  
موقعیت هتل :  Nice City Center تعداد اتاق :152 اتاق آدرس هتل : 2-4, Parvis de LEurope, Nice City Center, Nice, France 06300 نقشه هتل
موقعیت هتل :  Nice City Center تعداد اتاق :101 اتاق آدرس هتل : 26, Rue Smolett, Nice City Center, Nice, France 06300 نقشه هتل