K2_SENDBY khosravi

رودخانه های استان فارس

رودخانه های استان فارس

رودخانه های فارس اندک و بیشتر فصلی هستند در میان بزرگ ترین رودخانه های آن باید به کر که از کوه های سید محمد و پلنگری در منطقه اقلید سرچشمه می گیرند اشاره کرد. یکی از شاخه های این رود، رود دزدکر است که دشت مرودشت را آبیاری می کند، در حالی که دیگری موسوم به رود مارگان پس از آن که رود فرعی شورای موسوم به گاو گدار در ان می ریزد وارد دشت رامجرد در غرب می شود. هر دو شاخه در دریاچهٔ بختگان می ریزند. چند سد بر رود کر بسته شده که بند امیر معروف ترین آنهاست. رود فهلیان از به هم پیوستن رودهای شش پیر و رود پیر تشکیل شده و پس از گذر از کوه قلهٔ سفید وارد دشت فهلیان می شود. این رود دشت وسیعی را آبیاری می کند و یک مرز طبیعی بین ممسنی و گچساران ایجاد می کند. در کنارهٔ رود برخی از جذاب ترین و زیباترین چشم اندازهای منطقه قرار داد. سرچشمهٔ رود قره آغاج در کوه تبساک در جنوب شرقی شیراز است. این رود پس از طی کردن مسیری طولانی سرانجام به خلیج فارس می ریزد. رود ماند نیز از کوه سمیرم سرچشمه می گیرد و در خلیج فارس می ریزد. این رود به خاطر بند بهمن مشهور است. دیگر رودهای مهم فارس که اکثر آنها فصلی اند و درون خلیج فارس می ریزند، عبارتند از مارگون (سپیدان)، شور (لار)، شادکام (اقلید) ، شاپور (کازرون)، سیوند (جهرم) و فیروز آباد.

FORM_HEADER