K2_SENDBY امین بابازاده

مرکز خرید ساگا لنکاوی(Saga)

مرکز خرید ساگا لنکاوی( Saga)


این مرکز یک مرکز خرید معاف از عوارض مالیاتی است که می توانید در آن انواع مختلفی از نوشیدنی ها ، سیگار ، شکلات و وسایل آشپزخانه را تهیه نمایید.

 

FORM_HEADER