تور 8 روزه در قلب ایتالیا: جاذبه‌های فراموش نشدنی

 • مقاصد: رم - فلورانس - ونیز - پادوآ - سن مارینو - گوبیو - پروجیا - آسیسی
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
7 شب و 8 روز
قیمت از 1،550 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور 5 روزه روم باستان: پیمایش در خیابان‌های تاریخی

 • مقاصد: رم - فلورانس - ونیز
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
4 شب و 5 روز
قیمت از 1،205 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور 11 روزه ایتالیا و تاریخچه‌ای رنگارنگ: میراث فرهنگی دیدنی

 • مقاصد: رم - اورویتو، کاستیگلیونه دل لاگو - سی نا - مونتریجیونی - سن گیمیگنانو - فلورانس - پیزا - سینک تره - جنوا - سانتا مارگاریتا لیگوره - پورتوفینو - میلان - ورونا - ونیز
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
10 شب و 11 روز
قیمت از 1،990 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور 8 روزه سفری شاهانه به قلب روم: تعطیلاتی رویایی

 • مقاصد: رم - ارویتو - کاستیلیونه دل لاگو - سیه‌نا - مونتریگیونی - سن جیمیگنانو - فلورانس
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
7 شب و 8 روز
قیمت از 1،480 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور 11 روزه حلقه اسپانیایی: تجسمی از زیبایی و دوام

 • مقاصد: مادرید - ساراگوسا - پوبلت - بارسلونا - پنیسکلا - والنسیا - آلیکانته - کاراواکا د لا کروز - گرانادا - مالاگا - ماربلا - روندا - سویل - کوردوبا - کونسوئگرا - مادرید
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
10 شب و 11 روز
قیمت از 1،850 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور 13 روزه زیبایی های پنهان ایتالیا

 • مقاصد: رم - اورویتو، کاستیگلیونه دل لاگو - سی نا - مونتریجیونی - سن گیمیگنانو - فلورانس - پیزا - سینک تره - جنوا - سانتا مارگاریتا لیگوره - پورتوفینو - میلان - ورونا - ونیز - پادووا - سن مارینو - گوبیو - پروجا - آسیزی
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
12 شب و 13 روز
قیمت از 2،255 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور 6 روزه مادرید + اندلس

 • مقاصد: مادرید - گرانادا - مالاگا - ماربلا - روندا - سویل
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
5 شب و 6 روز
قیمت از 1،205 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور 9 روزه کرت و شمال یونان

 • مقاصد: آتن - جزیره کرت - هراکلیون، رتیمنو، خانیا - آگیا گالینی - آگیوس نیکولائوس - اِلوندا - جزیره سانتورینی - کامنا وورلا - کاستراکی - متئورا - کالامباکا - دلفی - اوسیوس لوکاس - آتن
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
8 شب و 9 روز
قیمت از 2،320 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور 11 روزه جزایر یونانی، شمال یونان و پلوپونز

 • مقاصد: آتن - میکونوس - سانتورینی - کامنا ورلا - کاستراکی - متئورا - کالامباکا - دلفی - اوسیوس لوکاس - آگینا - پوروس - اپیداوروس - نافپلیو - تریپولی، المپیا و پاتراس - لپانتو - میکنه - اکروکورینت -
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
10 شب و 11 روز
قیمت از 3،150 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور 7 روزه یونان زیبا

 • مقاصد: آتن - کامنا وورلا - کاستراکی - متئورا - کالامباکا - دلفی - اوسیوس لوکاس - تریپولی - المپیا - پاتراس - لپانتو - میکنه - آکروکورینت
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
6 شب و 7 روز
قیمت از 1.590 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور 4 روزه آتن و شمال یونان

 • مقاصد: آتن، کامنا وورلا، کاستراکی-متئورا،کالامباکا، دلفی و اوسیوس لوکاس
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی ترکیش
 • کلاس تور: عادی (ویژه تابستان ۱۴۰۳)
3 شب و 4 روز
قیمت از 1.100 یورو + نرخ ریالی پرواز

تور ۸ روزه اسپانیا + فرانسه نوروز ۱۴۰۳

 • مقاصد: مادرید، ساراگوسا، پوبلت، مونتسرات، بارسلونا، پاریس
 • هتل: ۴ ستاره
 • ایرلاین: هواپیمایی قطرایرویز
 • کلاس تور: عادی (ویژه نوروز ۱۴۰۳)
۶ شب و ۷ روز
قیمت از ۱.۷۰۰ یورو + نرخ ریالی پرواز

آژانس مسافرتی سفری دیگر